Köpinformation

Priser 
Samtliga priser gäller exklusive moms och frakt. Vi bekräftar alltid en order genom ett skriftligt ordererkännande.
Kostnadsförändringar som påverkar priser i bekräftad order och som inträffar innan leverans har skett ger oss rätt att justera dessa.
Med kostnadsförändringar avses ändringar i varuskatter,tullar och valutor. I debiterade fraktkostnader ingår frakt, förpackningar och hanteringsavgift.
Såvida inget annat har överenskommits.
 
Betalningsvillkor 
Av oss kreditgodkända kunder sker betalning mot faktura, 15 eller 30 dagar netto.
Vid order under Kr 500:- debiteras en exp. avgift på Kr 75:-.
Försålda varor förblir vår egendom tills dess att full likvid erhållits.
Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta enligt gällande lag.
 
Leveransvillkor 
Vi ansvarar ej för transportskador uppkomna mellan vårt lager och kund.
Vid upptäckt av transportskadat gods, skall anmälan omedelbart göras på platsen och reklameras hos speditören.
Vi reserverar oss för kvantitetsavvikelser i leveranserna med +/- 10%.
Leverans som försenast på grund av transportföretaget skall reklameras direkt till transportföretaget av köparen.
Vid ej giltig fakturerings- eller leveransadress då paket eller fakturor retuneras tillbaka till oss förbehåller vi oss rätten att debitera kunden den extrakostnad som uppkommit för oss.
 
Expressorder 
Kundens leverans bevakas och prioriteras hos oss före normalleveranser.
För denna tjänst uttages en expressavgift. Extra fraktkostnader som uppkommer i samband med expressorder, t.ex. SJ-express, DHL-express, Företagspaket-express, för att klara avtalad leveranstid faktureras vid leveransen.
 
Reklamation 
Reklamationer skall framföras till oss utan dröjsmål dock senast 8 dagar efter fakturadatum.
Reklamationer avser ej transportskador. Beträffande dessa se under Leveransvillkor.
 
Tryckunderlag 
Vi trycker det underlag som kommer från Er. Ni har ansvar för att översända färger går att trycka i den beställda tekniken. Pantone C och U för tryck, Pantone Textile Color, CMYK vid digitaltryck. PMS-färger kan aldrig garanteras bli 100% korrekta. Ett korrektur eller pdf återger aldrig korrekt hur slutresultatet blir. Ni har ansvar för att informera oss om placering av logotyp, texter och bilder. Filen ska kunna öppnas med Adobe Illustrator CS2 och vara i EPS, AI eller PDF format.
 
Säljarens ansvar 
Säljaren är inte ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom säljarens dröjsmål/händelse om dröjsmålet/händelsen beror på hinder utanför säljarens kontroll, som han inte skäligen kunde ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Vid skiljenämnds- eller domstolsförfarande gällande tvister skall dessa hållas i Halmstad.
 
Returrätt 
Samtliga produkter tillverkas speciellt för kunden, varför köpet alltid är bindande.
 
Övriga villkor 
Om en bekräftad order annulleras av kunden innan leverans har skett, debiterar vi för de i ordern uppkomna kostnaderna, dock lägst 20% av ordervärdet. I ordererkännandet lämnade uppgifter är bindande för kund om ändring ej har meddelats inom 3 arbetsdagar från ordererkännandedatumet. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel i katalog, prislista, hemsida eller annan skriftlig information samt force majeure. Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar samt för fel utom vår kontroll. Plaintalk KB har rätt att justera katalogens priser. Eventuell reklamskatt uttages av återförsäljaren.
 
Miljö- och Kvalitetspolicy 
Vi har antagit en miljö- och kvalitetspolicy för att värna om vår miljö och produktsortiment. Detta vill vi göra genom att arbeta på följande sätt:
• Att ge vår personal fortlöpande information och utbildning i miljö- och kvalitetsarbetet.
• Att ställa samma miljö- och kvalitetskrav på våra underleverantörer som gäller för vår egen verksamhet.
• Alltid rekommendera och erbjuda miljöanpassade produkter till våra kunder med bästa möjliga kvalitetsegenskaper och pris.
• Att aktivt ta del av och följa lagstiftningar samt bestämmelser i vårt miljö- och kvalitetsarbete.
 
PlainTalk KB 
Bildades 1988 och är beläget i Halmstad med försäljning endast till återförsäljare. Genom direktimport och egen tillverkning kan vi garantera Er säkra leveranstider, högsta kvalitet till lägsta pris på alla våra produkter. Tyngdpunkten i Plaintalks verksamhet ligger på alla typer av flaggor, tygmärken, pins, metallmärken, vimplar och standar samt övrig presentreklam. Vår långa erfarenhet i branschen ger oss möjligheten att ge våra återförsäljare marknadens bästa service, kvalitet och pris.